Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 5 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W GDYNI

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

 

Szanowni Państwo

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie, w tym zapoznanie się z aktami spraw lub zebranym materiałem dowodowym.

 

2. Zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964
z późniejszymi zmianami), przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do prowadzonych postępowań dotyczących:

  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
  • postępowań administracyjnych - innych, niż użytkowanie w/w obiektów - prowadzonych przez organ nadzoru budowlanego
  • innych pilnych - z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa - spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

 

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu (tel. nr 58 620 73 27), posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu, jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie https://gdynia.gda.winb.gov.pl/) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju - dotyczącym również domowników.

 

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie, powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku pracy, możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Gdyni można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP, telefonu, oraz skrzynki podawczej umiejscowionej w siedzibie urzędu na parterze przy wejściu do budynku w przedsionku - skrzynia oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA PINB”. Jeżeli zachodzi potrzeba potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Interesanta adres. Dlatego należy pamiętać, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu i informację z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów.

 

Gdynia, dnia 2020-06-15

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni
inż. Witold Barański

oświadczenie do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: oświadczenie.doc
Opis: oświadczenie do komunikatu nr 5
Utworzono: 2020-06-15 10:26:08
Data dodania: 2020-06-15 10:27:24
Autor pliku: Izabela Mastalerz
Wprowadził/a: Mastalerz Izabela
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc