Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 8

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W GDYNI

 

Szanowni Państwo

 

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że składanie pisemnych wniosków lub uzupełnień wymagających podpisu można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, albo na adres platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP oraz istnieje również możliwość osobistego składania dokumentów w sekretariacie Inspektoratu (pokój 130).
  2. Z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni można kontaktować się telefonicznie pod numerami tel.

pokój 128 - tel.: 58 622 25 57 wew. 28

pokój 129 - tel.: 58 622 25 57 wew. 29

pokój 132 - tel.: 58 622 25 57 wew. 32

pokój 133 - tel.: 58 622 25 57 wew. 33

  1. Warunkiem osobistej wizyty w urzędzie jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu z inspektorem prowadzącym sprawę. Dane kontaktowe do inspektora prowadzącego sprawę można uzyskać podnr tel. nr 58 620 73 27.

Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie, powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

 

Gdynia, 2024-03-27

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni

mgr inż. Joanna Nowacka-Kowalska