Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Przedmiot działalności i kompetencje
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje /zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawa budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682 - z późn. zm.)/:

  • przyjmowanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z samowolnie prowadzonymi robotami budowlanymi, samowolnie wybudowanymi (i budowanymi) obiektami budowlanymi,
       a także działalność kontrolno - inspekcyjna przy prowadzeniu prac budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych, 
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z utrzymaniem obiektów budowlanych,  
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych,
  • wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.