Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Przedmiot działalności i kompetencje
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje /zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawa budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 - z późn. zm.)/:

  • przyjmowanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z samowolnie prowadzonymi robotami budowlanymi, samowolnie wybudowanymi (i budowanymi) obiektami budowlanymi, a także działalność kontrolno - inspekcyjna przy prowadzeniu prac budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych, 
  • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z utrzymaniem obiektów budowlanych,  
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych,
  • wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9231
Treść wprowadził(a): Mastalerz Izabela, 2015-07-08 11:30:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-07-01 14:38:36