Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Status prawny jednostki

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni jest organem administracji rządowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni jest urzędem pomocniczym dla działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni.

Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Gdyni.

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z 2008 r. z późniejszymi zmianami)

- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6951
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-06-02 15:48:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-07-01 14:34:27