Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BIULETYNU:


Imię i nazwisko: Izabela Mastalerz

 

Telefon:(058) 620 73 27, Fax:(058) 620 73 27

e-mail: pinb @ gdynia.gda.winb.gov.pl

 

 

ZESPÓŁ REDAGUJĄCY:

1. Izabela Mastalerz
2. Jacek Choroś