Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Organizację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni określa Regulamin Organizacyjny Inspektoratu.