Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 6

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W GDYNI

w związku  z  panującym stanem epidemii z powodu wirusa Sars-cov-2

 

Szanowni Państwo

 

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że składanie pisemnych wniosków lub uzupełnień wymagających podpisu można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, albo na adres platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP oraz istnieje również możliwość osobistego składania dokumentów do Inspektoratu, bez kontaktu z pracownikiem PINB w Gdyni, poprzez specjalną skrzynkę podawczą umiejscowioną w siedzibie urzędu na parterze w holu budynku – skrzynia oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA PINB”. Jeżeli zachodzi potrzeba potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Interesanta adres. Dlatego należy pamiętać, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć czytelny adres e-mail do kontaktu i informację z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów.
 2. Z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni można kontaktować się telefonicznie pod numerami tel.
  pokój 128 - tel.: (058) 622 25 57 wew. 28
  pokój 129 - tel.: (058) 622 25 57 wew. 29
  pokój 132 - tel.: (058) 622 25 57 wew. 32
  pokój 133 - tel.: (058) 622 25 57 wew. 33
 3. Ze względu na panujący stan epidemii, warunkiem osobistej wizyty w urzędzie jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu (tel. nr 58 620 73 27), jednocześnie rekomenduje się posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu.
  Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie, powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

 

Gdynia, 2022-04-11

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni

mgr inż. Joanna Nowacka-Kowalska