Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT

dot. ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dodatkowym dniem wolny od pracy

Niniejszym informuje się, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zmianami) oraz Zarządzenie nr 1 z dnia 22.01.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dodatkowym dniem wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni za dzień  26 grudnia 2020 r.   przypadającym w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

mgr inż. Joanna Nowacka-Kowalska