Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 4 POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA
PRAWACH POWIATU W GDYNI

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się
„koronawirusa".

Szanowni Państwo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że poza składaniem pisemnych wniosków lub uzupełnień wymagających podpisu za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo na adres platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP, od dnia 19 maja 2020r. istnieje również możliwość osobistego składania dokumentów do Inspektoratu, bez kontaktu z pracownikiem PINB w Gdyni, poprzez specjalną skrzynkę podawczą umiejscowioną w siedzibie urzędu na parterze przy wejściu do budynku w przedsionku – skrzynia oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA PINB”.

Rozwiązanie takie, minimalizuje możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa" poprzez wyeliminowanie osobistego kontaktu z pracownikami urzędu.

Procedury ogłoszone w komunikacie nr 3 oraz w komunikacie nr 4 będą obowiązywały do odwołania, a o ewentualnych zmianach będę informował na bieżąco.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni


inż. Witold Barański
 

Gdynia, dnia 22 maja 2020 r.