Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 3 POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA
NA PRAWACH POWIATU W GDYNI

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się
„koronawirusa".

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie petentów Inspektoratu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

zawiesza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Inspektoratu

• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny (tel. nr 58 620 73 27),

odwołuje się wyznaczone kontrole i wizje lokalne,

zawiesza się wyznaczanie terminów planowanych kontroli i wizji w terenie,

•składanie pisemnych wniosków lub uzupełnień wymagających podpisu, może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo na adres platformy epuap: /pinbgdynia/SkrytkaESP

Procedury będą obowiązywały do odwołania, a o ewentualnych zmianach będę informował na bieżąco.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni


inż. Witold Barański
 

Gdynia, dnia 16 marca 2020 r.