Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA
NA PRAWACH POWIATU W GDYNI

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się
„koronawirusa".

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie petentów Inspektoratu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć w Inspektoracie tzn.:

zawiesza się przyjmowanie interesantów przez inspektorów, wizyta
w siedzibie Inspektoratu, możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,

• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny (tel. nr 58 620 73 27 i 58 622 25 57),

•składanie pisemnych wniosków lub uzupełnień, może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo elektronicznej na adres: /pinbgdynia/SkrytkaESP

Ponadto zawiesza się przeprowadzanie kontroli w terenie (za wyjątkiem kontroli już wyznaczonych oraz kontroli pilnych).

Procedury będą obowiązywały do odwołania, a o ewentualnych zmianach będę informował na bieżąco.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu  w Gdyni


inż. Witold Barański
Gdynia, dnia 16 marca 2020 r.