Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 47414
Data ukazania się ogłoszenia: 2019-05-14
Na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdyni
Adres urzędu: ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby): nabór zakończony wyborem kandydata

Data publikacji wyniku:12.08.2019
Wybrany kandydat: Joanna Nowacka - Kowalska, Gdynia