Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Organizację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni określa Regulamin Organizacyjny Inspektoratu.