Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 dla miasta na prawach powiatu w Gdyni prowadzone

jest zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt:

·        7140 - inspekcje budów

·        7141 - samowola budowlana

·        7142 - katastrofa budowlana

·        7143 - utrzymanie obiektów

·        7114 - pozwolenia na użytkowanie obiektów

·        7112 - rozpoczęcie robót budowlanych

·        714E - egzekucja w administracji

·        0717 - współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami

·        0550 - skargi i wnioski

·        0221 - sprawozdawczość i statystyka własna

·        714Z - akty wewnętrzne kierownika jednostki

·        714R - sprawy różne

·        714U - upoważnienia i pełnomocnictwa do załatwienia sprawy w imieniu kierownika jednostki.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2199
Treść wprowadził(a): Mastalerz Izabela, 2006-01-27 15:16:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-27 14:44:47