Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  dla miasta na prawach powiatu w Gdyni prowadzone jest zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt:

·        7140 - inspekcje budów

·        7141 - samowola budowlana

·        7142 - katastrofa budowlana

·        7143 - utrzymanie obiektów

·        7114 - pozwolenia na użytkowanie obiektów

·        7112 - rozpoczęcie robót budowlanych

·        714E - egzekucja w administracji

·        0717 - współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami

·        0550 - skargi i wnioski

·        0221 - sprawozdawczość i statystyka własna

·        714Z - akty wewnętrzne kierownika jednostki

·        714R - sprawy różne

·        714U - upoważnienia i pełnomocnictwa do załatwienia sprawy w imieniu kierownika jednostki.