Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Ewidencje prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

1. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja budynków.
2. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja budowli.
3. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci.
4. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja obiektów mostowych.
5. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja dróg.
6. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania - ewidencja obiektów budowlanych nie wymienionych w § 1 pkt. 1 ÷ 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.