Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

 

mgr inż. Joanna Nowacka - Kowalska

 

 

tel./fax: (058) 620 73 27