Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Uprzejmie informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, zgodnie z Zarządzeniem z dnia 29.03.2017 r Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- dzień 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy,
- dzień 13 maja, 24 czerwca, 9 września wyznacza się dniami pracy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

inż. Witold Barański