Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gdynia

Uprzejmie informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, zgodnie z Zarządzeniem z dnia 11 maja 2016 roku Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej:

- dzień 27 maja (piątek) 2016 roku jest dniem wolnym od pracy,
- dzień 4 czerwca (sobota) 2016 roku jest dniem pracy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

inż. Witold Barański